تبلیغات

اولین نشست کتابخوان  (کتابخانه ای ) کتابخانه عمومی شیخ اشراق

اولین نشست کتابخوان (کتابخانه ای ) کتابخانه عمومی شیخ اشراق

گزارش برگزاری اولین نشست کتابخانه ای در کتابخانه عمومی شیخ اشراقمنظور معرفی کتابهای مفید و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین علاقه مندان، 27 اردیبهشت 95 اولین نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی شیخ اشراق شهر سهروردبرگزار شد

این نشست درابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید درحضور نویسندگان پژوهشگران شهر سهرورد آغاز شد

 

عسگری مسئول کتابخانه عمومی شیخ اشراق در ابتدای نشست، ضمن معرفی نشستهای کتاب خوان ، پویش کتابخوان مجازی و طرح کتابخوان ماه و نقش آنها در توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از شرکت کنندگان تقدیر وتشکر نمود

در ادامه جلسه کتابهای ذیل توسط کتاب خوانان معرفی و ارائه شد:

 

چکیده کتاب : دایره المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم .

ارائه شده توسط : فرض الله عبدی سهروردی

نشست کتابخوان در کتابخانه شیخ اشراق سهرورد

 کتاب دایرۀ المعارف مصور  تاریخ یهودیت و صهیونیسم ، نوشته طارق سویدان می باشد که توسط مؤسسه انتشاراتی سایان   در تهران،  با همکاری گروه تحقیق و ترجمه  و گروه ویراستاری به شکل  زیبا و جذابی به زیور طبع آراسته شده است .

 آنگونه که از عنوان کتاب بر می آید ، کتاب در شانزده فصل ، تقسیم بندی گردیده که از ابتدای تاریخ یهودیت تا موضع جمهوری اسلامی ایران و رژیم  صیهیونیستی را در بر می گیرد.

 آنچه که به کتاب جلوه خاصی می بخشد ، تقسیم بندی زیبا همراه با تصاویر جذاب و جالب توجه می باشد که کتاب را  گذشته از  آگاهی بخشی از جغرافیای کلی یهودیت و صهیونیسم، با توجه به حجم  فراوان تصاویر و عکس های مربوطه،  نقشه و متن های  نه چندان بلند، خواندنی تر می نماید .

 نقاط مؤثر و قوت کتاب ، رویکرد تصویری و اطلس گونه اثر  با توجه به مطالب  و محتوای کتاب است که  فرصت دغدغه و ذهنیت خواندن کتاب  را به هر خواننده ای ، القا می نماید.  به عبارتی  می توان گفت استخوان بندی و طرح شاکله کلی کتاب همان مطالعات جامع نگرانه درباره سیر تاریخی و جغرافیای کلی یهودیت و مطالعات استراتژیک دشمن شناسی درباره رژیم اشغالگر قدس، برای خوانندگان  می باشد .

 

گزارش برگزاری اولین نشست کتابخانه ای در کتابخانه عمومی شیخ اشراقمنظور معرفی کتابهای مفید و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین علاقه مندان، 27 اردیبهشت 95 اولین نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی شیخ اشراق شهر سهروردبرگزار شد

این نشست درابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید درحضور نویسندگان پژوهشگران شهر سهرورد آغاز شد

 

عسگری مسئول کتابخانه عمومی شیخ اشراق در ابتدای نشست، ضمن معرفی نشستهای کتاب خوان ، پویش کتابخوان مجازی و طرح کتابخوان ماه و نقش آنها در توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از شرکت کنندگان تقدیر وتشکر نمود

در ادامه جلسه کتابهای ذیل توسط کتاب خوانان معرفی و ارائه شد:

 

چکیده کتاب : دایره المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم .

ارائه شده توسط : فرض الله عبدی سهروردی

نشست کتابخوان در کتابخانه شیخ اشراق سهرورد

 کتاب دایرۀ المعارف مصور  تاریخ یهودیت و صهیونیسم ، نوشته طارق سویدان می باشد که توسط مؤسسه انتشاراتی سایان   در تهران،  با همکاری گروه تحقیق و ترجمه  و گروه ویراستاری به شکل  زیبا و جذابی به زیور طبع آراسته شده است .

 آنگونه که از عنوان کتاب بر می آید ، کتاب در شانزده فصل ، تقسیم بندی گردیده که از ابتدای تاریخ یهودیت تا موضع جمهوری اسلامی ایران و رژیم  صیهیونیستی را در بر می گیرد.

 آنچه که به کتاب جلوه خاصی می بخشد ، تقسیم بندی زیبا همراه با تصاویر جذاب و جالب توجه می باشد که کتاب را  گذشته از  آگاهی بخشی از جغرافیای کلی یهودیت و صهیونیسم، با توجه به حجم  فراوان تصاویر و عکس های مربوطه،  نقشه و متن های  نه چندان بلند، خواندنی تر می نماید .

 نقاط مؤثر و قوت کتاب ، رویکرد تصویری و اطلس گونه اثر  با توجه به مطالب  و محتوای کتاب است که  فرصت دغدغه و ذهنیت خواندن کتاب  را به هر خواننده ای ، القا می نماید.  به عبارتی  می توان گفت استخوان بندی و طرح شاکله کلی کتاب همان مطالعات جامع نگرانه درباره سیر تاریخی و جغرافیای کلی یهودیت و مطالعات استراتژیک دشمن شناسی درباره رژیم اشغالگر قدس، برای خوانندگان  می باشد .

کتاب میرزا تقی خان امیرکبیر

 ارائه شده توسط: یدالله الماسی فر.

کتاب میرزا تقی خان امیرکبیر که توسط خانم مریم نژاد اکبری مهربان و به همت شرکت انتشارات پارسه در سال 1386 منتشر شده مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل  در مورد شخصیت سیاسی اجتماعی میرزا تقی خان معروف به امیر کبیر در دوره قاجار می باشد.

 اطلاعاتی به خوانندگان کتاب  درباره زندگانی  و نحوه مملکت داری این امیر والا مقام ارائه می دهد . فصل اول کتاب درباره به صدرارت رسیدن میرزا تقی خان در دوره ناصرالدین شاه قاجار را شرح می دهد. میرزا تقی خان امیرکبیر که انسان  با هوش و با ذکاوتی بود  در به تخت نشستن  ناصر الدین  شاه به حکومت ایران نقش به سزایی داشت ، به همین خاطر  ناصر الدین شاه او را به صدر اعظمی  انمتخاب کرد و حتی خواهر خود عزت الدوله را به همسری امیر کبیر در آورد و امیر کبیر با سرکوب شورش ها، امنیت را در کشور برقرار ساخت. فصل دوم به سیاست داخلی  امیر کبیر اشاره دارد و امیر کبیر بعد از صدر اعظمی  دست به اقدامات و اصلاحاتی زد از جمله تشکیل ارتش منظم، ایجاد دارالفنون، تأسیس بیمارستان، افزایش سطح اطلاعات عمومی مردم و در فصل سوم  به سیاست خارجی امیر کبیر و نحوه برخورد امیر کبیر با استعامارگران توطئه ها- امتیازات و قرارداد های خارجی می پردازد.

نویسنده در فصل چهارم ، چگونگی عزل و قتل امیر کبیر را توضیح می دهد که چگونه دنیا پرستان داخلی  و استعامارگران خارجی  توطئه کرده و امیر کبیر را از صدارت عزل و نقشه قتل  او را در حمام فین کاشان پیاده می نمایند.

 از نقاط قوت  این کتاب  اشاره به اتفاقاتی  از تاریخ آن روزگار دارد که چگونه با سربازانی که به مردم زور گفته و حق آنان را پایمال می کردند برخورد می کرده است، امیر کبیر برای اینکه  دروغگو رسوا شود دستور می دهد  شکم سربازی  را می دَرَند و ماست که در شکم سرباز بود بیرون می ریزد  و درغگویی سرباز ثابت می شود.

چکیده کتاب : کربلا مبارزه با پوچی ها.

 ارائه شده توسط آیت الله محمّدی

مؤلف  در کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها ، که در تاریخ 1390 نوبت چهارم انتشار یافته، سعی در تحلیل رویدادهای اتفاق افتاده در واقعه کربلا دارد و چندین سؤال  اساسی که ممکن است برای هر شخصی در رابطه با روز عاشورا و اهداف این حماسه بزرگ که توسط امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش رخ داده پاسخ می دهد و موضوعات مطروحه  در کتاب به شکلی تدوین یافته که خواننده می تواند ارزیابی رفتار خود در جامعه اسلامی به خصوص  در انقلاب اسلامی کشورمان که نشانه ای از  ادامه حماسه امام  حسین علیه السلام می باشد را بنماید و حادثه کربلا را پیش روی خود  قرار داده و در اعمال  روزمره اش بتواند حداقل روز عاشورا را به کار گیرد . کتاب به طوری روان بیان شده که در همه این حوادث کربلا و هویت یاران امام حسین و لشکریان یزید ، کاملاً مشخص شده و همین  موضوعات است نهضت امام حسین همچنان زنده و پایدار است . نتیجه کتاب ، مباحثی را بیان می کند که اگر بتوان مباحث مطرح شده را در زندگی روزمره به کار برد،  رمز موفقیت زندگی است .

 

 

نام کتاب : فریاد گر توحید

ارائه شده توسط علی محمّدی

کتاب فریاد گر توحید ، تهیه و تنظیم ، دفتر انتشارات انصاری ، نوبت چاپ: هفدهم،  تاریخ نشر 1389، شمارگان 5000 جلد، قیمت 4000 تومان .

 این کتاب نگاهی به زندگی عارف کامل  حضرت آیت الله بهجت است که دارای 9 فصل  می باشد که فصل اوّل  کتاب  اشاره به زندگی نامه علمی  و سلوک معنوی و مشکلات ابتدائی سلوک معنوی دارد، فصل دوم در مورد  نمو و رشد آیت الله بهجت از لحاظ معنوی و آشنایی و شناخته شدن ایشان در پیش استادان بزرگ علمی و عرفانی و نمایان شدن بعضی از کرامات ایشان . فصل سوم اشاره به ترقیات عرفانی و درخواست ارتباط با معصومین علیهم السلام ، فصل چهارم و پنجم اشاره به زندگی و کرامات آقایان آیت الله غروی اصفهانی و آیت الله قاضی و بقیه فصول کتاب  در مورد کرامات آیت الله بهجت است و نحوه تربیت شاگردان ایشان می باشد.

و ضمناً  کتاب : نون و القلم جلال آل احمد که توسط  انتشارات جامه داران، با موضوع ادبیات داستانی در تهران  به سال 1384،چاپ شده بود  توسط رضا جابری ارائه گردید. و همینطور کتاب  جوان و نیروی چهارم زندگی ( اراده خودساز شخصیت)، دکتر محمد رضا شرفی، تهران، انتشارات سروش، 1379 که موضوع جوانان ایران می باشد  توسط آقای محمود ذوالقدر ارائه گردید و در آخر کتاب  حریم ریحانه ، نعیمه اسلاملو، مؤسسه فرهنگی و هنری  کاربردی خیبر و باهمکاری انتشارات تلاوت آرامش در استان البرز جاپ گردیده بود توسط  آقای  علی جابری برای حاضرین ارائه گردید.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!