تبلیغات

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی علم الهدی دابانلو

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی علم الهدی دابانلو

  نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی علم الهدی شهرستان خدابنده درمورخه21/01/1396درساعت11الی10در روزپنج شنبه در کتابخانه عمومی  شهید علم الهدی  روستای دابانلو   برگزارشد. دراین نشست7تن به معرفی کتابهای خوانده شده پرداختند.. درپایان برنامه نشست از معرفی کنند...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حکیم زهراوی کرسف

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حکیم زهراوی کرسف

نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی حکیم زهراوی درمورخه 20/2/96 درساعت15الی16. در روز چهارشنبه برگزارشد دراین نشست6.تن به معرفی کتابهای خوانده شده پرداختند.. درپایان برنامه نشست از معرفی کنندگان کتاب با اهدای لوح سپاس و هدایای ویژه تقدیر بعمل آمد. فهرست کتا...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حاج چراغعلی رسولخانی بلگشیر

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حاج چراغعلی رسولخانی بلگشیر

    نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حاج چراغعلی رسولخانی بلگشیر  17 اردیبهشت ماه 96ساعت 14الی17 در سالن مطالعه کتابخانه رسول خانی وبا حضور جمعی از دانش اموزان و علاقه مندان برگزار شد در این نشست 6 تن به معرفی کتابهای خود پرداختند. درپایان برنامه نشست از م...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه عمومی ارمغان دوتپه سفلی

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی ارمغان دوتپه سفلی

نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی ارمغان شهرستان خدابنده  درمورخه20/2/96 درساعت11الی12 در روز چهارشنبه در کتابخانه عمومی ارمغان برگزار شد در این نشست 6تن به معرفی کتاب های خوانده شده پرداختند .. درپایان برنامه نشست از معرفی کنندگان کتاب با اهدای لوح سپاس ...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی الغدیر

نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی الغدیر

نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی الغدیردرمورخه 14/02/96درساعت10الی11در روز پنجشنبه درکتابخانه عمومی الغدیربرگزارشد. دراین نشست6تن به معرفی کتابهای خوانده شده پرداختند.. درپایان برنامه نشست از معرفی کنندگان کتاب با اهدای لوح سپاس و هدایای ویژه تقدیر بعمل ...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه ای کتابخانه شیخ اشراق سهرورد

نشست کتابخوان کتابخانه ای کتابخانه شیخ اشراق سهرورد

گزارش نشست کتابخوان کتابخانه عمومی شیخ اشراق اولین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی شیخ اشراق در سال  96  درمحل سالن کتابخانه عمومی شیخ اشراق برگزارشد دراین نشست تعداد 4عنوان کتاب توسط شرکت کنندگان مختلف برای حاضرین معرفی گردید که به شرح ذیل می باشد درپا...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه عمومی باهنر گرماب

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی باهنر گرماب

هفتمین   نشست کتابخانه عمومی شهید باهنر گرماب  و هفتاد و سومین نشست کتابخوان شهرستان خدابنده در روز چهارشنبه مورخه 24/9/95  در ساعت 16 درمکان سالن کتابخانه عمومی شهیدباهنر  برگزار شد.     دراین نشست شش  نفر از دانش آموزان راهنمایی به معرفی کتابهای خوان...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه عمومی نور آذر ماه

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی نور آذر ماه

هفتمین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی نور  و  هفتاد و هفتمین  نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  درمورخ30/09/95 درساعت13 الی14در روز سه شنبه  در کتابخانه عمومینور  برگزار شد در این نشست 6تن از اعضای کتابخانه  به معرفی کتاب های خوانده شده پرداختند .. -سیاوش...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حکیم زهراوی آذرماه

نشست کتابخوان کتابخانه عمومی حکیم زهراوی آذرماه

  هفتمین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی حکیم زهراوی  هفتاد و چهارمین نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  در روز یکشنبه درمورخه 28/9./95 درساعت11.الی12 درکتابخانه عمومی حکیم زهراوی.برگزارشد [نشست] دراین نشست6نفر به معرفی کتابهای خوانده شده پرداختند.. -  کلاغ...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی خیری حاج چراغعلی رسولخانی

نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی خیری حاج چراغعلی رسولخانی

نشست کتاب خوان در کتابخانه عمومی حاج چراغعلی رسول خانی     سومین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی  حاج چراغعلی رسول خانی و بیست و هفتمین  نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  روز پنج شنبه تاریخ 31/4/95درساعت 10 در کتابخانه عمومی حاج چراغعلی رسول خانی برگزار شد...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی الغدیر بولاماجی

نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی الغدیر بولاماجی

گزارش نشست کتابخوان کتابخانه عمومی الغدیر         سومین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی الغدیربیست وشش نشست کتابخوان شهرستان خدابنده درمورخه 31/5/95 درساعت10الی30/11  در روزپنجشنبه درکتابخانه عمومی الغدیر برگزارشد دراین نشست 6 تن به معرفی کتابهای خوانده...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی فجر قیدار

نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی فجر قیدار

گزارش نشست کتابخوان کتابخانه عمومی فجر خدابنده          سومین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی فجر و   بیست و پنجمین   نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  درمورخه 30/4/95 درساعت17 الی 19 در روز چهارشنبه  در کتابخانه عمومی فجر خدابنده برگزار شد در این نشست 6 ت...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی علم الهدی دابانلو

نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی علم الهدی دابانلو

گزارش نشست کتابخوان کتابخانه عمومی  علم الهدی           سومین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی  علم الهدی و 24 نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  درمورخه 29/4/95 درساعت14 در روز سه شنبه در کتابخانه عمومی علم الهدی برگزار شد در این نشست 6تن به معرفی کتاب های ...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی نور شهر نوربهار

نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی نور شهر نوربهار

گزارش نشست کتابخوان کتابخانه عمومی نور           سومین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی نور  و   بیست و سومین  نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  درمورخه29/4/95 درساعت 14 در روز سه شنبه در کتابخانه عمومینور  برگزار شد در این نشست 6 تن به معرفی کتاب های خواند...

ادامه ی مطلب ...
نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی ارمغان دوتپه

نشست کتاب خوان تیر ماه 95 کتابخانه عمومی ارمغان دوتپه

گزارش نشست کتابخوان کتابخانه عمومی  ارمغان     سومین نشست کتا‌ب‌خوان کتابخانه عمومی  ارمغان و   بیست و دومین نشست کتابخوان شهرستان خدابنده  درمورخه 29/4/95 درساعت3الی4 در روز سه شنبه در کتابخانه عمومی ارمغان برگزار شد در این نشست 6تن به معرفی کتاب های ...

ادامه ی مطلب ...