تبلیغات

تبلیغات کتابخوانی وطرح کتاب من در کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد

تبلیغات کتابخوانی وطرح کتاب من در کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد

 

 

تبلیغات کتابخوانی وطرح کتاب من در کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد  با استفاده  امکانات ارسالی از سوی نهاد کتاخانه های عمومی کشور معمولا هرروز درکتابخانه مذکور به اجرا گذاشته می شود

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!