تبلیغات

نام محمد و ارزش و احترام آن

نام محمد و ارزش و احترام آن

نام محمد و ارزش و احترام آن        خداوند کریم به خواهر و داماد عزیزمان فرزند پسری عطا نمود. معمولا از آغاز علائم بارداری تا زمان تولد و حتی گاهی مدتی بعد از آن، بحث نامگذاری فرزند داغ است. خصوصا وقتی که پدر و مادر از دیگران درخواست کمک و نظر کنند و با...

ادامه ی مطلب ...
فعالیتهای فوق برنامه کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده

فعالیتهای فوق برنامه کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده

                          نمایشگاه کتاب کتابخانه عمومی حکیم زهراوی کرسف:                                                       کلاسهای قران و احکام و قصه گویی کتابخانه نور نوربهار                                                                   فعالیت...

ادامه ی مطلب ...