تبلیغات

برگزاری نمایشگاه کتاب محرم درهفته کتاب وکتابخوانی درکتابخانه عمومی شیخ اشراق

برگزاری نمایشگاه کتاب محرم درهفته کتاب وکتابخوانی درکتابخانه عمومی شیخ اشراق

بمناسبت بیست ودومین دوره هفته کتاب وکتابخوانی  نماشگاه کتابی با کتابهای مرتبط با ماه محرم در کتابخانه عمومی شیخ اشراق دایرگردید .

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!