تبلیغات

بازدیدریاست محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده از کتابخانه عمومی شیخ اشراق  ,زهراوی کرسف

بازدیدریاست محترم اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده از کتابخانه عمومی شیخ اشراق ,زهراوی کرسف

جناب آقای موسوی ریاست  محترم اداره کتابخانه عمومی شهرستان خدابنده درمورخه ۱۸/۰۹/۱۳۹۲طی یک بازدید دوره ای از کتابخانه عمومی شیخ اشراق سهرورد بازدید بعمل آمد

 

دراین بازدید که تمامی قسمتهای  کتابخانه از قبیل خدمات فنی ،آرشیو ،وضعیت ظاهری کتابخانه مورد بازدید قرار گرفت   ومسئولین کتابخانه ها نیز مشکلات موجود درکتابخانه جهت بررسی به ریاست محترم اداره ارائه نمود ند.

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!