تبلیغات

مهارت های سواد اطلاعاتی پرستاری

مهارت های سواد اطلاعاتی پرستاری

مهارت های سواد اطلاعاتی پرستاری

نوشته شده توسط کورین کروسبی – مولینبرگ

مترجم : فرض الله عزیزی

 

مقدمه :

        اگر چه اطلاعات بدست آمده در سطح بالایی افزایش یافته است اما این اطلاعات بدست آمده بصورت متنوع و در قالبهای گوناگون باعث سر در گمی شده است که این بعلت شایستگی حرفه ای بوده است تا بتوانیم آنها را انتقال دهیم . در سال 1983 ، موسسه شیمی آمریکا دستورالعمل هایی را در بازیابی اطلاعات برای آموزش دوران تحصیل منتشر نمود (موسسه شیمی آمریکا ،1983) . در سال 1992 این استانداردها باعث شدند تا اجبارا موسسه کتابشناسی نیواینگلند کمیته ای را تشکیل داده و منتشر نماید دستورالعمل هایی را برای آموزش نظریات کوچک برای روانشناسی در سطح وسیع ( مریام، لابوق و باترفیلد ، 1992) . درسال 1993 سوزان ویور گزارش کرد که اطلاعات عمده برای حرفه پرستاری در هر پنج سال دو برابر می شود (ویور ، 1993 ، ص 30) .اما طبق یک جستجوی مقدماتی در نوشتجات مشخص شد که مقالات معدودی در سواد اطلاعاتی در رشته پرستاری وجود دارد .

منبع :http://farzollah.blogfa.com

مهارت های سواد اطلاعاتی پرستاری

نوشته شده توسط کورین کروسبی – مولینبرگ

مترجم : فرض الله عزیزی

 

مقدمه :

        اگر چه اطلاعات بدست آمده در سطح بالایی افزایش یافته است اما این اطلاعات بدست آمده بصورت متنوع و در قالبهای گوناگون باعث سر در گمی شده است که این بعلت شایستگی حرفه ای بوده است تا بتوانیم آنها را انتقال دهیم . در سال 1983 ، موسسه شیمی آمریکا دستورالعمل هایی را در بازیابی اطلاعات برای آموزش دوران تحصیل منتشر نمود (موسسه شیمی آمریکا ،1983) . در سال 1992 این استانداردها باعث شدند تا اجبارا موسسه کتابشناسی نیواینگلند کمیته ای را تشکیل داده و منتشر نماید دستورالعمل هایی را برای آموزش نظریات کوچک برای روانشناسی در سطح وسیع ( مریام، لابوق و باترفیلد ، 1992) . درسال 1993 سوزان ویور گزارش کرد که اطلاعات عمده برای حرفه پرستاری در هر پنج سال دو برابر می شود (ویور ، 1993 ، ص 30) .اما طبق یک جستجوی مقدماتی در نوشتجات مشخص شد که مقالات معدودی در سواد اطلاعاتی در رشته پرستاری وجود دارد .

        این کمبود مقالات بطور ویژه باعث شده تا شایستگیهای اطلاعاتی را که در حرفه پرستاری نیاز بوده است حاصل نگردد . فهرست زیر از مهارتهای سواد اطلاعاتی بوسیله کورین کروسبی – مولینبرگ و کمیته آموزشی و بخش علوم رفتاری انجمن کتابخانه های آموزشکده ای و تحقیقی بصورت تکامل یافته در نظر گرفته شد .

مهارتهای مقدماتی :

- دانشجو می تواند بطور مستقیم تشخیص دهد این نوع از اسناد را :

1)    یک نشریه را

2)    بخشی از یک کتابرا

3)    یک کتابرا

4)    یک سند دولتی را

5)    خلاصه های مقالات یک کنفرانس را

-         دانشجو می فهمد چگونه پیدا نماید کتابها را بوسیله شماره راهنما .

-         دانشجو می تواند استفاده نماید از فهرستهای پیوسته کتابخانه به منظور یافتن یک کتاب یا یک نشریه

-    دانشجو می فهمد چگونه بدست آورد یک کتاب یا یک نشریه را از موسسه دیگری به روش امانت بین کتابخانه ای .

-    دانشجو می شناسد روشهایی را به منظور فراخوانی یک کتاب یا یک نشریه که بصورت جاری بوسیله کدام کاربر دیگری از کتابخانه خارج شده است .                                               

مهارتهای ویژه و دارای نظم :

-         دانشجو آگاه است و می داند چگونه استفاده نماید از نمایه های عمده مناسب برای پرستاری :

1 . سینهال – CINAHL

2. ایندکس مدیکوس / مدلاین – INDEX MEDICUS/MEDLINE

3. خلاصه های روانشناسانه – Psychological abstracts

4. خلاصه های جامعه شناسانه – Sociological abstracts (sociofile)

5. خلاصه های رشد کودک /Child development abstracts  

6 .خلاصه های زیست شناسی /بیوسیس – Biological abstracts/biosis

7. ایدز لاین / AIDSLINE

8 . فهرست ماهانه جی پی او/GPO monthly catalog

9 . نمایه استنادی علوم /Science citation index

    10. مباحث ورزشی /Sport discus

-  دانشجو قادر است راهکاری را ارائه نماید تا یک خط مشی جستجو موثر ، منظم و مناسب برای تحقیقات پرستاری پیدا شود .

- دانشجو نسبت به اسناد دولتی و منابع اسناد دولتی برای بهداشت عمومی ، تحقیقات آماری جمعیت و وابسته به بیمه نامه آگاهی دارد

- دانشجو می داند چطور استفاده نماید از سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره به منظور یافتن منابع پرستاری و مواد وابسته به بهداشت در فهرست پیوسته کتابخانه ای بر روی اینترنت

- دانشجوآشناتر است نسبت به مجلات پایه که گزارش می کند تحقیقات پرستاری و انتشارات عملی این رشته را .

- دانشجو آشناتر است نسبت به انواع متنوعی از ابزارهای مرجع و منابع مرجع اصلی در رشته پرستاری

دانشجو می تواند :

الف – تعیین موقعیت یک مسئولیت را در ارتباط با موضوع تحقیق

ب – پیدا نماید تعریف هایی از اصطلاحات و ایده ها

ج – پیدا کند مقالات مروری (نقد شده) را

د – بازیابی کند اطلاعات زندگینامه ای

و – کتابهای نقد شده را بیابد

ه – از نمایه های استنادی به منظور روز آمد کردن کتابها ومقالات استفاده کند

ی – از کتابشناسیهای خاص موضوعی به منظور قرار دادن و ارزیابی کردن مباحث تحقیقی و نظریه ها استفاده کند

- دانشجوی آگاه قادر است استفاده نماید از منابع اطلاع رسانی از قبیل لکسیس و نکسیس و آنکاور/lexis/nexis/uncover

- دانشجو می تواند بین منابع اولیه و ثانویه تمایز قائل شود و تحقیقات پرستاری را ارزیابی کند

- دانشجو آگاه و آشنا به مسائل می تواند استفاده نماید از تکنیک ها و خط مشی های جستجو از قبیل کوته سازی ، کاراکترهای جهانی ، محدوده های جستجو و غیره

- دانشجو می تواند استفاده نماید از اسناد به منظور پاسخ سوالات در باره منابع استنادی جستجوی الکترونیکی

- دانشجو با یک نظر بروی صفحه مانیتور متوجه می شود کدام پایگاه اطلاعاتی خاص مهمتر است

مهارتهای تحقیقی پیشرفته :

-         دانشجو ساختار مواد ادبی پرستاری را درک می نماید : و می داند چه میزان دانش منتشر شده است

-    دانشجو می تواند ارزیابی کلی داشته باشد روی شایسته بودن نویسنده از قبیل درجه تحصیلی نویسنده ، پیشینه انتشاراتی ، وابستگی حرفه ای / موسساتی و غیره

-    دانشجو میتواند جایگزین کند مجموعه های تحقیقی مربوطه را در این محدوده ها (مجموعه های نسخ خطی ، مراکز تحقیقی ، کتابخانه ها و آرشیوهای اختصاصی)

-    دانشجو آگاه است نسبت به منابع تحقیق الکترونیکی و قادر است استفاده نماید از این قبیل منابع یا می داند چگونه در استفاده از این قبیل منابع کمک نماید

-    دانشجو درک می کند هدف و قلمرو انجمن های حرفه ای ، این انتشارات عمده و ابزار تحقیقی . دانشجو می داند چگونه شناسایی نماید تماس های حرفه ای و دیدگاههای تحقیقی را برای حصول هزینه تحصیلی ، انتشار و یا نمایش کارایی در این محدوده

-    دانشجو می فهمد چگونه دسترسی پیدا کند و استفاده نماید از یک سرویس تحویل مدرک ، از قبیل آنکاور در فراهم آوری برای عمل حرفه ای هنگامی که ممکن است کتابخانه ها در نزدیکی ما باشد .

-    دانشجو می فهمد چگونه و چه وقتی استفاده نماید از مرورگرنت اسکیپ یا مرورگر دیگری برای دسترسی اطلاعات مربوطه بهداشتی در وب جهانی . دانشجوی آینده می فهمد چگونه و بصورت موثرجستجو نماید بر روی وب جهانگستر برای اطلاعات بهداشتی / پرستاری بوسیله استفاده از موتورهای جستجو و راهنماهای موضوعی . دانشجو میتواند همچنین ارزیابی نماید اطلاعات یافته شده را در وب جهانگستر برای ارتباط ، اعتبار ، انتشار و درستی

ارزیابی مهارتهای سواد اطلاعاتی

        سفارش شده که دستیابی به مهارتهای سواد اطلاعاتی پرستاری اندازه گیری نماید پرستاری را در دوران تحصیل بوسیله ارزیابی کیفیت و رینج اطلاعاتی ذکر شده ، بوسیله دانشجویان در پروژه های تحقیقیشان . بویژه ، تاکید روی آموزش و ارزیابی مهارتهای سواد اطلاعاتی دانشجویان در تحقیق پرستاری و یک ماموریت تحقیقی در یک ناحیه عملیاتی مناسب به نظر می رسد .

بعنوان مثال ، در یک رده پرستاری عمومی در یک ماموریت داده شده نیاز است تا دانشجو ثابت کند که توانایی جایگزین نمودن و تحلیل نمودن خط مشی بهداشت عمومی را دارد و در پذیرش عملی در درمان و آموزش بیمار و ارتباط غالب برای یک شرایط ویژه بیمار را دارد.

        مهارتهای تحقیقی پیشرفته دانشجو می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد دریک ماموریت یا ماموریت هایی که نیاز است تا دانشجو در گزینش ، ارزیابی و معرفی دانش در یک موضوع و در یک ناحیه از پرستاری عملی . بویژه ، دانشجو باید نشان دهد : توانایی تشخیص مواد مربوط به آن موضوع را داشته باشد و نسبت به استفاده از منابع تحقیقی الکترونیکی آگاهی و شایستگی داشته باشد و نسبت به مجموعه های تحقیقی آگاهی داشته باشد در این محدوده و نسبت به مواد ایجاد شده مربوطه و انجمن های حرفه ای آگاهی داشته باشد و توانایی سازماندهی و ارتباط و نتیجه گیری در تنوعی از قالبهای رسانه ای داشته باشد .

 عنوان :مهارت های سواد اطلاعاتی پرستاری

نوشته شده توسط کورین کروسبی – مولینبرگ

مترجم : فرض الله عزیزی

برگرفته از سایت :

     http://library.humboldt.edu/~chadwick/nursingcompetencies_498.htm

پاسخ دهید

1 نظر

BHW  ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۷:۲۷

I just like the helpful information you supply to your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am moderately certain I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!