تبلیغات

حمايت نهاد كتابخانه‌هاي عمومي از 23 پايان‌نامه دانشجويي در سال 1390

حمايت نهاد كتابخانه‌هاي عمومي از 23 پايان‌نامه دانشجويي در سال 1390


اداره‌كل پژوهش و نوآوري نهاد كتابخانه‌‌هاي عمومي كشور طبق برنامه سال 1390 خود از پايان‌نامه‌هاي مرتبط به كتابخانه‌هاي عمومي حمايت كرد.

به گزارش روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، به نقل از اداره كل پژوهش، اين اداره‌‌كل در ابتداي سال 1390 با اعلام اولويت‌هاي پژوهشي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور و فراخوان حمايت از پايان‌نامه‌هاي مرتبط با حوزه‌ كتابخانه‌هاي عمومي با 23 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا قرارداد امضا كرده است و از هر پايان‌نامه تا سقف 15 ميليون ريال حمايت مي كند.
در حال حاضر بانك پايان‌نامه‌هاي حمايت شده در كتابخانه تخصصي اداره‌كل پژوهش و نوآوري موجود است و پژوهشگران و دانشجويان مي‌توانند براي استفاده به اين اداره‌كل مراجعه كنند.
 
پايان‌نامه‌هاي حمايت شده:
1.          ارزيابي توان كتابخانه هاي عمومي در پاسخگويي به نيازهاي فيزيكي و اطلاعاتي معلولان بر اساس استانداردهاي جهاني و كشوري
2.          ارزيابي عملكرد كتابداران با استفاده از روش بازخورد 360 درجه . مطالعه موردي: كتابخانه‌هاي عمومي وابسته به نهاد
3.          ارزيابي كم وكيف استفاده و رضايت كاربران ازپايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات دركتابخانه هاي عمومي شهر مشهد
4.          ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
5.          استخراج عوامل مؤثر بر نگرش زنان خانه‌دار به كتابخانه‌هاي عمومي در كتابخانه خليج فارس تهران
6.          امكان سنجي ايجاد نظام همكاري و تبادل بين كتابخانه اي در كتابخانه هاي عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
7.          انطباق تسهيلات و خدمات كتابخانه هاي عمومي با نياز هاي خاص معلولان: مورد استان آذربايجان شرقي
8.          بررسي ابعاد درآمدي كتابخانه هاي عمومي كشور از ديدگاه مديران و كتابداران و ارائه چارچوبي براي درآمد زايي آنها
9.          بررسي اثربخشي كتابخانه هاي عمومي شهر تهران وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
10.       بررسي توانمندي كتابخانه هاي عمومي استان لرستان در فراهم آوري ابزارها و زمينه هاي توسعه سواد اطلاعاتي از ديدگاه دانشجويان عضو اين كتابخانه ها
11.       بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آنان در فرايند تصميم‌گيري در كتابخانه هاي عمومي استان يزد
12.       بررسي رابطه بين سلامت سازماني و تعهد سازماني در كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي شهر تهران
13.       بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري هاي اطلاعاتي در كتابخانه هاي عمومي شهر تهران براساس نظريه اشاعه نوآوري راجرز
14.       بررسي نقش كتابخانه‌هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي در مهندسي فرهنگ جامعه شهر تهران
15.       بررسي نقش و جايگاه كتابخانه عمومي در افزايش سرمايه اجتماعي شهروندان: مطالعه موردي شهر تهران
16.       بررسي و ارزيابي شاخص هاي معيار آمادگي الكترونيكي در نهاد كتابخانه هاي عمومي
17.       بررسي و مقايسه نيازهاي اطلاعاتي اعضاي كتابخانه‌هاي عمومي استان خوزستان بر اساس قوميت اعضا و تطابق اين نيازهاي اطلاعاتي با منابع ارسالي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور
18.       بررسي وب‌سايتهاي ادارات كل كتابخانه‌هاي عمومي ايران: مطالعه وب سنجي
19.       بررسي وضعيت مجموعه هاي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي در مراكز فرهنگي وابسته به نهاد و ارائه راهكارهاي مطلوب
20.       بررسي ويژگي هاي مكاني كتابخانه هاي عمومي شهري استان گلستان و ميزان انطباق آنها با دستنامه مكانيابي كتابخانه ها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي"AHP"
21.       طرح پيشنهادي مكان يابي كتابخانه هاي عمومي منطقه چهار شهر تهران با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جغرافيايي
22.       مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني حاكم بر كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي شهر تهران و بررسي رابطه آن با رضايت كاربران
23.       واكاوي و تبيين عوامل عمده موثر برفرهنگ مطالعه ايران : ارائه مدلي متناسب براي توسعه فرهنگ مطالعه ايران
منبع : پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!