تبلیغات

به مدت سه روز در تبريز برگزار شد:

به مدت سه روز در تبريز برگزار شد:

به مدت سه روز در تبريز برگزار شد: چهارمين كارگاه تدوين برنامه هاي راهبردي ادارات شهرستان ها

 

كارگاه سه روزه تدوين سند راهبردي ادارات كتابخانه هاي عمومي شهرستان هاي چهار استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اربيل و زنجان با حضور مشاور دبيركل نهاد، مديركل كتابخانه هاي عمومي آذربايجان شرقي، مديركل كتابخانه هاي آذربايجان شرقي، مديركل كتابخانه هاي آذربايجان غربي و مديركل كتابخانه هاي زنجان و روساي ادارات كتابخانه هاي عمومي اين استان ها در تبريز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي، در آيين افتتاح اين همايش و كارگاه آموزشي، نفيسي مشاور دبيركل نهاد بااشاره به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص كتابخواني كه كتاب بايد وارد زندگي مردمشود، فرمايش معظم له را به عنوان رهنمود و راهبردي اساسي عنوان و اظهار اميدواريكرد كه با برنامه ريزي هاي راهبردي دقيق و دورانديشي شده بتوان در محقق نمودن اينآرمان گام مثبتي برداشته شود.

وي افزود: با نگاهي به سير تحول نهاد شاهد دستاوردهايبسيار ارزنده اي هستيم كه اين دستاوردها بدون برنامه ريزي قابل حصول نبود.

مشاوردبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور لازمه برنامه ريزي دقيق و با درصد خطاي پايينرا منوط به عدم ابهام و شفاف بودن نقاط ضعف و قوت دانست.

نفيسي ادامه داد: لازمه برنامه ريزي راهبردي عملياتي براي ادارات كتابخانه هاي عمومي شهرستان هاشناخت نقاط قوت، ضعف و ظرفيت هاي قانوني موجود در هر شهرستان است و لازم است روسايادارات اشراف كاملي و تحليلي بر اين مسائل داشته باشند.
وي مقاطع تدوين برنامه‌هاي راهبردي در نهاد را در پنج بخش كلان، ستادي نهاد، ادارات كل استان ها، اداراتشهرستان ها و كتابخانه ها عنوان كرد و افزود: كارگاه كه با روساي ادارات كتابخانه‌هاي شهرستان ها و كارشناسان برنامه ريزي بايد برنامه يكساله راهبردي اجرايي شهرستان خود را تدوين و به نهاد ارائه نمايند تا برنامه هاي اجرايي جامعي براي افق چشم انداز تدوين شود.

وي برنامه ريزي را اساسي ترين ابزار موفقيت در راهبرد يك سازمان دانسته و از آن به مثابه چراغ راه حركت رو به رشد و موفقيت يك مجموعه ياد كرد.

نفيسي در پايان از انتخاب سند برتر تنظيم شده در پايان اين كارگاه سهروزه خبر داده و در خصوص معيارهاي انتخاب سند برتر تصريح كرد: اسناد راهبردي تنظيم شده از نظر معيارهايي همچون توجه به علت وجودي، ارزش هاي اساسي، آرمان ها و اهداف، رسالت و تحليل هاي محيط بيروني و داخلي ادارات و تناسب با سند چشم انداز بيست ساله كشور بررسي و امتياز بندي خواهند شد.

مديركل كتابخانه هاي عمومي آذربايجان شرقي نيز ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين همايش در تبريز گفت: شناسايي توانمندي ها وظرفيت هاي هر شهر و منطقه بايد در برنامه ريزي هاي لحاظ شود. حسن خدايي با اشاره به نهضت مطالعه مفيد ابراز كرد: 18 نهاد فرهنگي براي ايجاد بستر مناسب ايننهضت فعاليت مي كنند كه شناسائي توانمندي هاي هر سازمان و ظرفيت هر شهر براي رسيدنبه منقطه مطلوب در اين حوزه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در رابطه با اشاره به تأثيربرنامه ريزي در پيشبرد امور و نيل به اهداف گفت: ما براي پيشرفت نياز بهبرنامه ريزي علمي داريم و با تكيه به روش بيان مشكلات نمي توانيم پيشرفت كنيم، گردهمايي امروز و اين كارگاه تنها براي استفاده بهينه از روش برنامه ريزي علمي و با بيانات مديران و استفاده از روش هاي مختلف پيشنهادي است كه مي تواند به يك برنامه ريزي صحيح علمي برسد.

خدايي با بيان اينكه ما بايد براي گسترش فرهنگ مطالعه تلاش كنيم افزود: با كمك نهاد ها و ارگان هاي مختلف بايد به ترويج فرهنگ مطالعه در كشوركمك كنيم و اين فرهنگ سازي نيازمند برنامه ريزي است تا زماني كه ظرفيت هاي استان خود را نشناسيم و براي پرداختن به اين ظرفيت ها برنامه ريزي نكنيم نمي توانيم ازكمك هاي ارگان هاي ديگر استفاده كنيم.
در ادامه مديران كل كتابخانه هاي عمومي آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان نيز به ارائه گزارش عملكرد كتابخانه هاي استان خود پرداختند.

در اين كارگاه سه روزه روساي ادارات كتابخانه هاي عمومي شهرستان هاي چهار استان فوق، با اصول برنامه ريزي، هدف گذاري، اصول تدوين سندراهبردي آشنا شده و برنامه اوليه راهبردي اداره شهرستان خود را تنظيم و به مشاور دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ارائه دادند.

همچنين در حاشيه اين كارگاه، ميهمانان از كتابخانه مركزي تبريز و مدرسه استثنايي ويژه معلولين جسمي و حركتي و نابينايان مرحوم غلامرضا مرداني آذر كه توسط برادر خيرش كريم مرداني آذر احداث شده است بازديد كردند.

منبع : پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!