تبلیغات

نشست مدير كل امور فرهنگي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با رابطين فرهنگي استان زنجان

نشست مدير كل امور فرهنگي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با رابطين فرهنگي استان زنجان

نشست مدير كل امور فرهنگي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با رابطين فرهنگي استان زنجان روز دوشنبه مورخ 12/10/90 در محل اداره كل برگزار گرديد .

در ابتداي نشست مديركل كتابخانه هاي عمومي استان به ارائه گزارشي از فعاليتها و برنامه هاي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان درزمينه توسعه فرهنگ مطالعه وكتابخواني پرداخت وافزود: عليرغم پايين بودن اعتبارات فرهنگي فعاليتهاي خوبي در زمينه توسعه فرهنگ مطالعه و كتابخواني در سطح استان انجام شده است.
درادامهاعلايي مدير كل امور فرهنگي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشورضمن اشاره به اهداف وبرنامه هاي فرهنگي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ،نقش كتابخانه هاي عمومي را در فرهنگ سازي مطالعه وكتابخواني وكسب دانش مهم ارزيابي كرد وبرنقش رابطين فرهنگي در معرفي فعاليتهاي نهاد وبرقراي ارتباط با مراكز فرهنگي تاكيد كرد.
اعلايي سپس بر نقش ويژه رسانه هاي گروهي اعم از مطبوعات ،خبرگزاريها ،صداوسيما در توسعه وترويج فرهنگ كتابخواني اشاره كرد وخواستار تعامل رابطين فرهنگي با مطبوعات ورسانه ها براي برنامه هاي فرهنگي كتابخانه هاي عمومي شد.
مدير كل فرهنگي نهاد اهداف و برنامه هاي شبكه كتابخوانان حرفه اي و طرح سفير كتاب را براي رابطين معرفي نمود.
درادامه جلسه رابطين فرهنگي استان برنامه هاي اجرا شده در سطح شهرستانها را معرفي كرده ودر اين رابطه به تبادل نظر پرداختند.

 
منبع : سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!