تبلیغات

تجهيز بخش كودك كتابخانه هاي عمومي استان زنجان

تجهيز بخش كودك كتابخانه هاي عمومي استان زنجان

 

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان زنجان درراستاي ايجادبخش مستقل كودك دركتابخانه هاي عمومي تحت پوشش وارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده دراين بخش ،بااختصاص مبلغ صدوشصت ميليون ريال اقدام به تهيه تجهيزات بخش كودك 21 باب كتابخانه ،متناسب با نيازها وروحيات كودكان نموده است.
تجهيزات تهيه شده شامل قفسه ،ميز وصندلي ووسايل كمك آموزشي مخصوص كودكان مي باشد.
باتجهيز اين 21 باب كتابخانه تمامي كتابخانه هاي عمومي استان به بخش مستقل كودك تجهيز شده وآماده ارائه خدمات متنوع به مراجعين كودك ونوجوان مي باشد.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!