تبلیغات

ربیع القرآن

ربیع القرآن

بهار قرآنیا ایها الناس قد جاءتکم من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمه للمومنین. (سوره یونس آیه 57)ای مردم عالم نامه ای که همه پند و اندرز و شفای دلهای شما و هدایت و رحمت مؤمنان است از جانب خدا برای نجات شما آمد.چهار صفت قرآن: موعظت و شفا و هدی و رحمت است، موعظت عوام راست، شفا خواص راست، هدی خاص خاصگان راست، رحمت همگان راست، شفای گناهکاران در رحمت اوست، شفای ثواب کاران در نعمت اوست، شفای عارفان به زیادت قربت اوست.لطایف قرآن: پیامبر اکرم فرموده اند: اگر کسی به صفای اعتقاد و یقین درست قرآن را بر کوه بخواند از بیخ بر آید! قرآن آموز را حساب نبود، قرآن دان را حجاب نبود، قرآن خوان را عذاب نبود، قرآن اصل ایمان است و اساس معرفت، قرآن برهان نبوت است و معنی رسالت، قرآن منشور هدایت است و قانون حکمت، قرآن نامه تذکر است و صحیفه رحمت، قرآن شاهد حق است و مایه حقیقت، قرآن مایه جلال الوهیت است و نشان جمال ربوبیت، هر که را قرآن انیس است خداوند او را جلیس است، هر که را قرآن رفیق است، نصیبش توفیق است، هر که را قرآن امام است مقرش دارالسلام است.پس همواره بگوییم: الهم الرحمنی بالقرآن و اجعله اماماً نوراً و هدی و رحمه.خدایا ما را به قرآن ببخش و آن را امام و روشنایی دل و چراغ هدایت و رحمت ما قرار ده.در (عیون) از حضرت رضا(ع) از اجدادش از امیرالمؤمنان(ع) نقل شده که فرمود: از رسول خدا شنیدم می فرمود: خداوند عزوجل فرموده: فاتحه الکتاب (سوره حمد) را میان خود و بنده ام تقسیم کردم، نیمی از آن برای من و نیمی برای بنده من است و بنده ام آنچه بخواهد دریافت خواهد داشت.هنگامیکه بنده می گوید: بسم الله الرحمن الرحیم خداوند جل جلاله می فرماید: بنده ام به نام من شروع کرد بر من لازم است کارهای او را به پایان برسانم. تمام حالات را بر او مبارک گردانم.هنگامیکه می گوید: الحمدلله رب العالمین، خداوند جل جلاله می فرماید: بنده ام مرا ستایش کرد و دانست نعمتهای او از من است و بلاهائی که از او دفع شده به فضل من بوده، شما را گواه می گیرم که نعمتهای آخرت را بر نعمتهای دنیای او میافزایم و همانطور که بلاهای دنیا را از او گرداندم بلاهای آخرت را از او می گردانم.و هنگامیکه بگوید: الرحمن الرحیم، خداوند جل جلاله می فرماید: بنده ام گواهی داد که من رحمن و رحیمم شما را گواه می گیرم که بهره او را از رحمت خود زیاد کنم و نصیب او را از بخشش خود فراوان می سازم.و هنگامیکه بگوید: مالک یوم الدین خداوند متعال می فرماید: شما را گواه می گیرم که اعتراف کرد که من صاحب روز جزا هستم، در روز حساب، حساب را بر او آسان گردانم و حسنات او را قبول کرده و از سیئاتش در می گذرم.و هنگامیکه می گوید: ایاک نعبد خداوند عزوجل می فرماید: بنده من راست می گوید مرا می پرستد شما را گواه می گیرم چنان ثوابی بر عبادتش می دهم که تمام کسانی که در عبادت من با او مخالفت کردند، غبطه خورند.و هنگامیکه می گوید: ایاک نستعین خداوند می فرماید: بنده من از من مدد خواسته و به من پناه آورده شما را گواه می گیرم او را در کارش یاری می کنم و در مشکلات به فریادش می رسم و روز مصیبت (و پریشانی) دستش را می گیرم.و هنگامیکه می گوید: اهدنا الصراط المستقیم(تا آخر سوره) خداوند عزوجل می فرماید: آنچه بنده ام تقاضا کرده برای او خواهد بود، دعای او را مستجاب کردم و آرزویش را به او دادم و از آنچه می ترسید ایمنش ساختم

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!