تبلیغات

ماه رمضان در راه است آیا آماده ایم

ماه رمضان در راه است آیا آماده ایم

دعای روز اول ماه مبارک رمضان و شعر رمضان

در دعای نخستین روز ماه مبارک رمضان، بخشش گناهان و پذیرش عبادات مورد تأکید و توجه قرار دارد

 

دعای روز اول ماه مبارک رمضان:

اللهمَّ اجعل صِیامی فیهِ صِیامَ الصائِمین، وَ قِیامی فیهِ قِیامَ القائِمین

وَ نَبِّهنی فیهِ عَن نَومَةِ الغافِلین، وَ هَب لی جُرمی فیهِ

یا اِلهَ العالَمین

وَاعفُ عَنّی یا عافِیاً عَنِ المُجرِمین

 

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى
و شب زنده داری ام را نیز مانند شب زنده داران
و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران
و گناهم را بر من ببخش اى معبود جهانیان
و درگذر از من اى درگذرنده از گناهکاران

******

رمضان شهر عشق و عرفان است * * * رمضان بحر فیض و احسان است

رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن * * * گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است

رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور * * * در گذرگاه هــر مــــسلمــان است

رمــضــان چــلچــراغ نـــور افـشان * * * در شبــستان قلــب انـسان است

مـــاه تــحكــیــم آشنـــایــــی هـــا * * * مــاه تعــطیل قــهر و حرمان است

مـــاه شـــب زنــده داری عـشــاق * * * مــاه بــیــدار بــاش وجــدان است

مـــاه اشــك و خـروش و ناله و آه * * * راه برگــشت هــر پــشیمان است

مــــاه آســـایــش قــلــوب بــشــر * * * مــاه پــالایــش تـــن و جــان است

مــــاه تــسلیــم در بــــر خـــالـــق * * * مــاه تــمریــن كــار نــیـكــان است

رمضــان چــشمــه عـطــای خـــدا * * * ماه عفو و گذشت و غفــران است

رمــضــان رهــنـــمــا و راه گــشــا * * * بهــر گــم گـشتگان حـیــران است

رمــضــان شــاخساری از طــوبـی * * * غرفه ای از بــهشـت رضوان است

رمــضــان بــارگــــاه (بــســم ا...) * * * جلــوگاه (رحیـم) و (رحمان) است

مــاه تـــحصیــل دانــش و تــقــوی * * * گــاه تــطهـیــر و راه ایــمـان است

مــــاه اكـــرام عـــتــرت و قـــــرآن * * * مــــاه اطفــــاء نــــار نــیــران است

عیــــد مســعــود زاد روز حــســن * * * روز پــر فــیــض نــیــمــه آن است

شــب قــدرش ســلام بــر مــهدی * * * تــا بــه فـجرش كه نور باران است

مـــغــرب آفــتــاب عــمــر عــلـــی * * * مشــرق مــــاهتــــاب قــرآن است

در چــنین مه كه انس و جان یارب * * * بر سر سفــره تــو مــهــمـان است

نظـــری ســوی دردمنــدان كــــن * * * ای كــه نــامـت شفا و درمان است

بــــارالــها بــــه درگــه كــــرمـــت * * * سائــل خــستــه دل فـراوان است

كشــــور مــــا بــهشت زهــرا شد * * * بس كــه پــر لاله خــاك ایران است

ای خــــــدا آرزوی ایــــــن امـــــت * * * جشــن پــیــروزی شــهیــدان است

وای بــر حـال آن كسی كه حسان * * * خــصــم قــرآن و یـار شیطان است

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=524302

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!