تبلیغات

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی برگزار شد

دومین جلسه انجمن  کتابخانه های عمومی بخش مرکزی درساعت 11/30 روز یکشنبه مورخ 96/08/21 دربخشداری مرکزی به ریاست آقای بیگدلی وبا حضور بقیه اعضای انجمن برگزار شد . دراین جلسه پس از قرائت قرآن کریم ورسمیت جلسه  برنامه های پیش رو برای هفته کتاب مورد بررسی قرار گرفت واعضای حاضر نظرات وپیشنهادات خود دراین زمینه را بیان نمودند .

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...