تبلیغات

اهمیت کتاب وکتابخوانی

حضرت علی علیه السلام اولین امام شیعیان درباره کتاب می فرمایند: "کسی که با کتاب ها آرامش می یابد هرگز آسایش از او سلب نمی شود."   وحشی بافقی شاعر بلند آوازه کشورمان نیز اینگونه می سراید: کتابِ عشق بر طاقِ بلند است            ورایِ دستِ هر کوته پسند است ...

ادامه ی مطلب ...
کتاب درمانی چیست؟

کتاب درمانی چیست؟

کتاب درمانی یک واژه قدیمی است. مفهوم اساسی کتاب درمانی، بازپروری از راه خواندن است. فکر کتاب درمانی از آن جا بر می خیزد که انسان به تعیین هویت با دیگران از راه ادبیات و هنر علاقمند است. کتاب درمانی تعامل بین خواننده و ادبیات است. در روش درمان با کتاب، ...

ادامه ی مطلب ...